Mới Nhất

Cài đặt SSL cho Apache Tomcat sử dụng OpenSSL

Nếu bạn có một private key, một SSL certificate và một certificate bundle, bạn có thể sử dụng OpenSSL để tạo ra một certificate keystore để cài đặt SSL cho Apache Tomcat. Yêu cầu trước khi cài đặt SSL cho Apache Tomcat Các yêu cầu sau cần để tạo một …

Read More »

Cách bảo mật tên miền quốc tế

bảo mật tên miền

Tên miền quốc tế giá thành rẻ hơn nhiều so với tên miền Việt Nam. Thủ tục đăng ký của tên miền quốc tế cũng đơn giản hơn rất nhiều, hầu như chỉ cần thông tin email là có thể đăng ký được, tuy nhiên kèm theo đó là sự …

Read More »