Home / VPS - Server / Lệnh kiểm tra RAM trong VPS Linux

Lệnh kiểm tra RAM trong VPS Linux

Lệnh kiểm tra RAM trong VPS Linux? Lệnh nào có thể kiểm tra RAM trong VPS bao gồm RAM sử dụng và tổng lượng RAM đang có trên Linux? Các lệnh sau sẽ giúp bạn.

lenh-kiem-tra-ram-vps-linux-123

Trước hết chúng ta cần một VPS Linux, bạn có thể đăng ký vps giá rẻ tại 123HOST, nhớ chọn hệ điều hành Linux. Sau khi có VPS, thực hiện SSH vào VPS và dùng các lệnh sau:

Lệnh cat /proc/meminfo 
Lệnh free -m
Lệnh top 
Lệnh vmstat

Lệnh cat /proc/meminfo

Lệnh này xem nội dung /proc/meminfo, file này chứa thông tin về RAM của Linux

Ví dụ

[root@vps /]# cat /proc/meminfo
MemTotal: 1922192 kB
MemFree: 100972 kB
Buffers: 45380 kB
Cached: 1519800 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 1156580 kB
Inactive: 530648 kB
Active(anon): 122588 kB
Inactive(anon): 11088 kB
Active(file): 1033992 kB
Inactive(file): 519560 kB
Unevictable: 0 kB
Mlocked: 0 kB
SwapTotal: 1048572 kB
SwapFree: 1048572 kB
Dirty: 440 kB
Writeback: 0 kB
AnonPages: 122036 kB
Mapped: 9752 kB
Shmem: 11628 kB
Slab: 105036 kB
SReclaimable: 71968 kB
SUnreclaim: 33068 kB
KernelStack: 1872 kB
PageTables: 2776 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
CommitLimit: 2009668 kB
Committed_AS: 2003164 kB
VmallocTotal: 34359738367 kB
VmallocUsed: 11856 kB
VmallocChunk: 34359682756 kB
HardwareCorrupted: 0 kB
AnonHugePages: 79872 kB
HugePages_Total: 0
HugePages_Free: 0
HugePages_Rsvd: 0
HugePages_Surp: 0
Hugepagesize: 2048 kB
DirectMap4k: 8180 kB
DirectMap2M: 2088960 kB

Lệnh kiểm tra ram với free

Lệnh này hiển thị thông tin tổng RAM VPS đang có và lượng RAM đang sử dụng.

$ free -m # hiển thị RAM theo MB
$ free -g # hiển thị RAM theo GB
$ free -k # Hiển thị theo K

Kết quả:

[root@vps ~]# free -m
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:     1877    1776    100     11     44    1484
-/+ buffers/cache:    247    1629
Swap:     1023     0    1023

Lệnh top

 

lenh kiem tra ram lenh top

Lệnh top không chỉ hiển thị thông tin về CPU mà còn nhiều thông tin khác, trong đó có thông tin về RAM.

[root@vps ~]# top

Kết quả:

top - 16:24:38 up 2 days, 4:21, 1 user, load average: 0.17, 0.20, 0.24
Tasks: 113 total,  1 running, 112 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
Cpu(s): 0.0%us, 0.3%sy, 0.0%ni, 99.7%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem:  1922192k total, 1819544k used,  102648k free,  45412k buffers
Swap: 1048572k total,    0k used, 1048572k free, 1520456k cached

 PID USER   PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM  TIME+ COMMAND
18707 nobody  20  0 1845m 44m 2060 S 0.7 2.3 17:03.58 nginx
  12 root   20  0   0  0  0 S 0.3 0.0  1:30.66 events/1
27040 root   20  0 97904 3936 2984 S 0.3 0.2  0:00.03 sshd
  1 root   20  0 19232 1468 1192 S 0.0 0.1  0:09.10 init
  2 root   20  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.04 kthreadd
  3 root   RT  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:06.21 migration/0
  4 root   20  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:04.54 ksoftirqd/0
  5 root   RT  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 stopper/0

Chúc các bạn thành công.

4 (80%) 1 vote

About admin

Check Also

VPS là gì? Tại sao bạn cần mua VPS?

Bạn lên kế hoạch cho việc kinh doanh online của mình, và bạn đang tìm kiếm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.