Home / Tag Archives: Ipv6

Tag Archives: Ipv6

Công cụ tìm kiếm phổ biến và IPv6

công cụ tìm kiếm

Khi bạn sử dụng internet, máy tính hay điện thoại của bạn sẽ được gắn với một địa chỉ IP. Hiện nay, đa số là địa chỉ IPv4, nhưng vấn đề ở chỗ IPv4 có khoảng 4.3 tỷ IP và số địa chỉ này đã gần hết. Giải pháp cho …

Read More »