Home / Tag Archives: dịch vụ ssl

Tag Archives: dịch vụ ssl

Dịch Vụ SSL – Tại Sao Nên Sử Dụng

dịch vụ SSL

  Dịch vụ SSL – Secure Sockets Layer – là tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu. Nó đảm cho các dữ liệu trao đổi ra vào web luôn được bảo mật. Chứng chỉ dịch vụ SSL trên website giúp cho người truy cập có thể xác thực được …

Read More »